Cough Assist t’ajuda a eliminar els mocs

Què és el Cough Assist E70?

El Cough Assist E70 és un assistent a la tos per a l’eliminació de secrecions mucoses bronquials de forma no invasiva. Aclareix les secrecions broncopulmonars retingudes, disminuint el risc de complicacions respiratòries. Evita el dany a la via aèria, sent una alternativa a la succió oral o nasofaringi que són mal tolerades per la majoria dels pacients, oferint major benestar i qualitat de vida.

És un ajut instrumental validat científicament i aprovat al congrés de Lió dins dels tractaments de fisioteràpia respiratòria.

Suposa un gran avanç en el tractament de certs problemes respiratoris, ja que ajuda a l’eliminació de secrecions mucoses en pacients amb una capacitat insuficient per fer-ho per si mateixos.

Com funciona?

El Cough Assist és un INSUFLADOR-EXUFLADOR. És a dir, en un primer temps s’introdueix aire a pressió positiva als pulmons i, després d’una petita pausa, canvia ràpidament a extreure aire mitjançant pressió negativa. Aquest canvi ràpid de pressions produeix unes vibracions a l’interior del pulmó i els bronquis, que ajuden a deixar anar i a mobilitzar les secrecions. La pressió negativa o d’aspiració que genera la màquina simula una tos natural.

Quins pacients poden beneficiar-se del Cough Assist?

Es pot aplicar a nens i adults, amb mascareta, o en pacients amb tub endotraqueal o traqueotomia.

Està indicat per a:

  • qualsevol pacient amb una tos ineficaç a causa de malalties neuromusculars, miastènia greu, poliomielitis, lesió medul·lar, paràlisi cerebral infantil o qualsevol problema que causi debilitat dels músculs respiratoris.
  • malalties pròpies de l’aparell respiratori: MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica), fibrosi quística, bronquièctasis i emfisema.
  • pneumònies.

El nou model del Cough Assist permet, a més, mesurar de manera exacta el pic màxim de força durant la tos que té cada pacient i, per tant, determinar si es necessita el seu ús o no. També permet controlar la quantitat d’oxigen en sang del pacient per garantir la seguretat durant el tractament.

Està contraindicat en:

  • malaltia cardíaca descompensada.
  • antecedent de bulla enfisematosa.
  • pneumotòrax o neumomediastí.
  • crisi asmàtica.

 Si creus que el Cough Assist pot ajudar-te, no dubtis a posar-te en mans del nostre equip de fisioterapia respiratoria


Si te ha gustado este artículo y crees que puede ayudar a otras personas que necesiten el asistente Cough Assist E70, te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales favoritas. ¡Lo agradecemos siempre!
SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>