Almudena Gil - Osteòpata i FisioterapeutaOsteòpata i Fisioterapeuta

Col·legiada n º 6099.

Titulació

 • Diplomada en Fisioteràpia. Universitat Complutense. Juny 2003.
 • Màster en Osteopatia. Escoles Universitàries Gimbernat, Universitat Autònoma de Barcelona. 2012.
 • Educadora de Massatge Infantil Internacional Association of Infant Massage. 2012.

Formació

Postgraus

 • Postgrau de Fisioteràpia Pediàtrica. Universitat Internacional de Catalunya per la Societat Espanyola de Fisioteràpia Pediàtrica. 2005-2006.
 • Postgrau en osteopatia estructural. Escoles Universitàries Gimbernat, Universitat Autònoma de Barcelona. 2007-2009.
 • Màster en Osteopatia. 2n cicle. Escoles Universitàries Gimbernat, Universitat Autònoma de Barcelona. 2009-2012.

Cursos

 • SAT (Specific Adjusting Technique) de formació continuada en Osteopatia a l’Institut d’ Osteopatia Clínica. 2012.
 • Fisioteràpia en obstetrícia. Preparació física de l’embaràs i el part. 2012.
 • Educadora de massatge infantil. Associació Espanyola de Massatge Infantil. 2012.
 • Neuropediatria segons mètode Perfetti. Associació Espanyola de Rehabilitació Neurocognitiva Perfetti. 2012.
 • Estimulació basal per a nens amb pluridiscapacitat. Fundació Nexe. 2009.
 • Aplicació de l’escala de valoració específica en nens menors de 3 anys. PRODEP – UB. Acreditació oficial de la Generalitat de Catalunya. 2009.
 • Kinesiotape Neurolinfático. Col · legi oficial de Fisioterapeutes de Catalunya. 2008.
 • Abordatge i reeducació de l’edema. Universitat internacional de Catalunya. 2006.
 • Ontogènesi. Centre de paràlisi cerebral Ducs de Lugo Associació ” El Despertar ” (Fundació Niu ). 2002.
 • Massatge esportiu. Universitat Politècnica de Madrid. 2001-2002.

Practicum Clínics

 • Fisiobronquial Centre especialitzat en teràpia respiratòria. Madrid 2013.
 • Hospital pediàtric Sant Joan de Déu. Barcelona 2006.
 • Escola d’Educació especial Guimbarda. Barcelona 2006.
 • SIRN (Servei Integral de Rehabilitació Neurològica). Barcelona 2004.

Docència

 • Professora d’osteopatia i fisioteràpia pediàtrica en cursos de formació de postgrau de la Fundació Omphis. Actualment.
 • Professora de fisioteràpia en pediatria a Clínica de Rehabilitació i fisioteràpia. San José (Costa Rica ) 2011.
 • Professora del Màster oficial del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Edició 2010 i 2012.
 • Professora en el Màster d’Atenció precoç i família de la Universitat Ramon Llull. Edició 2011.

Assistència a seminaris, jornades i congressos

 • Jornades de l’Associació Catalano Balear de Fisioteràpia. 2011.
 • Jornades d’Actualització al tractament del pacient amb Paràlisi cerebral infantil. 2009.
 • Conferència: “L’exercici Terapèutic Cognoscitiu aplicat al pacient hemiplègic “. ( Roberta Ghedina ). Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 2007.
 • Conferència: La miotenofasciotomía per a l’eliminació de les contractures musculars en nens amb formes espàstiques de Paràlisi Cerebral Infantil.” (Dr Igor Nazarov). 2007.