Ángel Lázaro - Fisioterapeuta i osteòpataFisioterapeuta i osteòpata

Col·legiat n º 9797.

Titulació

 • Diplomat en fisioteràpia. Escoles Universitàries Gimbernat. Universitat Autónoma de Barcelona.
 • Títol D’especialista Universitari en Dolor Miofascial. Universitat Rovira i Virgili.
 • Master Universitari Oficial en Osteopatía. Universitat Autónoma de Barcelona.

Formació

Cursos

 • Tècnica osteopàtica de SAT (specific Adjusting technique).
 • Tècniques osteopatiques Alain Gehin.
 • Técnica d’absorció especifica de l’hernia lumbar discal, Alain Gehin.
 • Curs de fisioteràpia vestibular. KZ.
 • Curs de valoració y tractament de la ATM. Disfunció craneomandibular, Fisiofocus.
 • Especialista en teràpia breu y estratègica, cetebreu, fios formación.
 • Curs massatge esportiu y embenat funcional, Escola ferrandiz.
 • Técnica en embenat neuromuscular, kinesiology taping.
 • I jornada master-class en dolor neuropàtic de la SEFID. UAB.

Docència

 • Professor de fisioteràpia en tècniques manipulatives y d’energia muscular, Fisiofocu.

Publicacions

 • Importància dels estiraments en edats de formació com, quan i per què? (desembre 2011)

Assistència a seminaris, jornades i congressos

 • I Jornada Màster – Classes en Dolor neuropàtic de la SEFID. Escola Universitària Gimbernat, Universitat Autònoma de Barcelona.