Què és el drenatge limfàtic?

El Drenatge Limfàtic Manual és una tècnica de fisioteràpia no invasiva, que consisteix en una sèrie de maniobres suaus, rítmiques i ordenades que aconsegueixen portar la limfa estancada als seus canals. Sobretot insistint en les zones ganglionars, que és on la limfa es filtra i actua el sistema immunitari.

En què és efectiu el drenatge limfàtic?

El cos humà està preparat per transportar tot aquest líquid, llevat que el sistema limfàtic pateixi algun desajust, i és quan es produeix un limfedema.
Un possible desajust serien les cames pesades per retenció de líquids, o altres també freqüents són els edemes post-traumàtiques, postoncològics, postquirúrgics…
El tractament amb aquest tipus de tècnica manual millora el funcionament del sistema limfàtic, proporcionant agilitat i benestar.