fisioterapia pediatricaQuè és la fisioteràpia pediàtrica?

La fisioteràpia pediàtrica és un tipus de teràpia especialitzada, destinada a afavorir i facilitar el desenvolupament del nen des del naixement fins a l’edat adulta. Sempre es treballa amb el nen des de la globalitat i amb el joc com a motor del tractament per assolir els objectius proposats. La família constitueix un element fonamental en el tractament i per això se’ls orientarà sobre com poden aportar coses positives en el tractament.

Utilitzem diverses tècniques manuals que faciliten el moviment del nen, tractant que hi hagi una cooperació activa per molt petit que sigui el nen, perquè els seus èxits motrius tinguin un objectiu amb sentit per a ell. També ens ajudem de diversos materials com pilotes grans, joguines, material de psicomotritat divers, embenat mitjançant kinesiotape, dispositius que puguin estar indicats com les fèrules, etc.

Què tractem amb aquestes tècniques?

Totes aquelles condicions de salut, orgàniques o funcionals, que dificultin el desenvolupament del nen pel que fa a la seva motricitat: retards psicomotors; problemes neurològics com la paràlisi cerebral o l’hemiplegia; síndromes genètiques com la síndrome de Down, hiperlaxitud, disfàgia, distròfies musculars, atròfies espinals, atàxia, paràlisi braquial obstètrica; problemes musculoesquelètics com escoliosi, cifosi, luxació de maluc…