Què és la fisioteràpia respiratòria?

La fisioteràpia respiratòria és un tipus de teràpia altament especialitzada amb tècniques per a la prevenció, curació i estabilització d’aquelles alteracions patològiques que afecten el sistema respiratori.

Fem servir tècniques manuals i instrumentals validades que serveixen per facilitar l’entrada i sortida d’aire als pulmons per a un correcte intercanvi gasós.

Les tècniques que fem servir consisteixen en: pressions manuals al tòrax, aplicació d’aparells vibradors i de bufada que mouen el moc, assistir la tos del pacient de manera manual o instrumental, evacuar el moc per la boca i prescriure aquells exercicis adequats per millorar la capacitat toràcica i respiratòria del pacient.

Es poden realitzar en nadons, nens i adults que tinguin dificultats o infeccions respiratòries, adaptant les tècniques segons l’edat del pacient.

Es recomana acudir a la visita amb un mínim de dues hores després de l’última menjar per evitar qualsevol malestar durant la sessió. A més de portar els informes mèdics i la medicació prescrita amb la seva càmera si és un inhalador.

Què tractem amb aquestes tècniques?

Bronquiolitis, bronquitis, MPOC, asma, refredats de vies altes, pneumònia, atelèctasis, bronquiectàsies, fibrosi quística, problemes respiratoris presents en malalties neurològiques.