Què fem en osteopatia uroginecològica?Osteopatia uroginecologica

Aquest espai té molts trastorns, que moltes vegades no es consideren com a patològics, i que causen moltes incomoditats a qui els pateix.

La tècnica utilitzada en osteopatia per tractar aquesta zona pot ser a través de l’abdomen, de manera externa, o per via interna, mitjançant un tacte a través de l’anus o la vagina. Tècniques externes i internes que aconsegueixen resultats molt efectius i ràpids per a aquest tipus de malalties.

Què tractem amb aquestes tècniques?

Dolor perineal, trastorns i dolor menstrual, miomes, cistitis, incontinències, prolapses, vulvodinies, absència de regla, trastorns en la menopausa, infertilitats mecàniques, dolor durant i postcoital…