ovario_poliquistico_infertilidad.jpg

El 80% de les parelles acostumen a tardar un any de mitjana a concebre un fill. A la resta els costa una micona més, juntament amb els qui tenen realment un problema. És per això que quan una parella decideix tenir un fill, normalment s’espera un any abans de començar a sospitar que alguna cosa no va bé i iniciar les proves diagnòstiques. Tot i que a vegades, si la dona té més de 30 anys, s'inicien abans.

L'edat és un factor ha tenir en compte. A partir dels 40 anys les dones són menys fèrtils, i es considera, estadísticament parlant, que el 30% de les dones entre els 35 i 40 anys són infèrtils. En aquesta franja d’edat també augmenta la possibilitat d'avortament espontani. Els homes, en canvi, la seva màxima fertilitat és cap als 35 anys i baixa de manera important després dels 45.

Hem de saber que durant la vida fèrtil femenina, la dona ovularà un total d'uns 500 ovòcits. I encara que només quedi un ovari, per qualsevol circumstància,  l'altre seguirà madurant els òvuls que té, suplint l'ovari absent. Per la seva banda, l'home fabrica esperma de manera continuada, no cíclica com la dona. L'home produeix uns 120 milions d'espermatozous al dia. 

Quan una parella no aconsegueix concebre un fill, s’hauran de valorar problemes d’infertilitat o d’esterilitat. Són qüestions diferents amb causes  diverses.

La infertilitat és tenir dificultats per a concebre i les causes més comunes que la provoquen són les de tipus mecànic, entre d’altres:

 • Obstrucció o falta de mobilitat de les trompes. trompa osbtruida causa d'infertilitat
 • Adherències a la pelvis degudes a cirurgies, endometriosis, infeccions…
 • Alteracions hormonals que afecten a l'ovulació.
 • Anomalies uterines, com l'endometriosi o d'altres que afecten la implantació.

L’esterilitat és la incapacitat per a concebre i les seves causes habituals són:

 • Malformacions uterines.
 • Patologies o anomalies hormonals.
 • Hipoplàsia uterina.*
 • Anomalies o patologies endocrines. 
 • Ovaris poliquístics.*
 • Miomes i pòlips endometrials.*
  *(algunes d’aquestes causes, degudament tractades, poden permetre la concepció).

En el cas dels homes, poden ser causa d'esterilitat: una diabetis greu, un varicocele, l’epididimitis

I altres causes generals com la malnutrició, l'excés d'alcohol i tabac, l’estrès… que serien causes possiblement comunes entre dones i homes.

De totes maneres és important elaborar una bona història clínica per averiguar antecedents i fer un bon diagnòstic del problema, si és que existeix.

Amb l’osteopatia uroginecològica et podem ajudar. En el cas d’infertilitat d’origen mecànic, que vol dir la relació que hi ha entre totes les estructures de l’interior de la cavitat pelviana, nosaltres treballem per alliberar-les. Així restablim l’harmonia interna tant del teixit com de les  “peces” de l’interior de la pelvis.

I en homes podem fer una estimulació prostàtica, sobretot en el període de l’ovulació, doncs s’ha comprovat que quan es mobilitza la pròstata, els nivells numèrics d’espermatozous i la seva mobilitat augmenta temporalment. 

 

Aquest article forma part d'una sèrie de quatre articles sobre la infertilitat i l'osteopatia: Els altres post són: 
Com reconèixer el millor per a concebre?
Com tracta l'osteopatia la infertilitat?
Proves per al diagnòstic d'infertilitat

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>