Amenorrees i hemorràgies uterines. Alteracions del cicle menstrual

Amenorrees i hemorràgies uterines. Alteracions del cicle menstrual

El comportament del cicle menstrual, el que anomenem la regla, és molt variable. De fet, a la consulta, visito a moltes dones preocupades per els desajustos que tenen. Preocupades perquè no tenen els 28 dies de cicle establerts, perquè tenen regles molt abundants, o massa llargues, o pèrdues …en definitiva angoixades perquè no estan dins dels paràmetres que es consideren o han sentit que son normals.
Jo els hi dic que tot pot canviar o almenys ajustar-se. Que les dones som cícliques i que l’ important és ser regular. Hi ha dones que tenen cicles de 34 dies, però és la seva normal regularitat. I hi ha dones que els tenen de 24, però son regulars igual.

Durant la vida de cada dona, els cicles, també van canviant, conforme la dona canvia d’ etapa. I fins hi tot les emocions ocasionen canvis en les cicles…tot influeix…i tot és relativament normal.

Estem acostumats a viure sota els paràmetres de les estadístiques i a vegades, quan sortim d’ elles, ens fa por. Però sí que és cert, que per acotar bé, i detectar anomalies, cal fer estudis i estadístiques. Però recordem que les excepcions confirmen les regles. Que ningú pateixi gratuïtament. Sols s’ ha d’ anar al professional de la salut adequat, i així sortir dels dubtes. Si és un problema funcional el solucionarem, i si és més de sospita possiblement patològica, derivarem al ginecòleg. Tothom tranquil!!!

Així que avui parlarem dels paràmetres que es marquen en ginecologia referent a les alteracions del cicle menstrual.

EL CICLE: paràmetres normals, el que marquen les estadístiques.

El cicle menstrual, serien els dies que compten entre el 1º dia d’ una regla i el 1º dia de la següent, oscil·la entre 26 i 34 dies, de forma habitual.
La regla hauria de durar entre 2 i 7 dies , i el període lliure d’ hemorràgia hauria de ser superior a 18 dies.
Més difícil és valorar la quantitat de líquid hemorràgic, que hauria d’ oscil·lar entre 30 i 40 ml (que venen a ser 10 o 15 compreses o tampons), nivells de més de 80ml es consideren ja anormals, i poden causar anèmia.

Alteracions del cicle: 

Contemplarem el que seria la falta de regla i la regla no normal.

Les classificarem per: amenorrees i hemorràgies uterines.

En aquest post parlarem de les amenorrees i pròximament n’ editarem un altre i acabarem amb les hemorràgies uterines.

AMENORREAS:

L’ amenorrea és l’ absència temporal o permanent de la menstruació. I podem classificar-les en 3 orígens: fisiològiques, primàries i secundaries.

 • Fisiológicas: Es dona quan l’ absència de regla és normal.
  – Abans de la menarquia o primera regla. Que acostuma a ser entre els 10 i 14 anys.
  – En l’embaràs.
  – En la lactància, de manera variable, també. (La causa és hormonal d’ origen hipotalàmic -hipofisari , doncs es segreguen menys estrògens i progesterona, que fa que no creixi l’ endometri i per tant no s’ hagi de despendre amb la regla. Però en cada dona és diferent.)
  – A partir de la menopausa, s’ acaba la regla, es declina la funció ovàrica i acostuma a ser entre els 48 i 55 anys.
 • Primàries: És l’absència de la regla complerts els 16 anys. Si la regla no ha aparegut en aquesta edat, hauríem de visitar al ginecòleg.
 • Secundàries: És l’ absència de la regla almenys de 3 cicles consecutius ( quan l’ absència de regla és menor de 3 cicles es considera i es denomina retràs menstrual)  o per un període de 6 mesos.

Causes de l’ amenorrea:  

Poden ser molt variades i nombroses, i poden produir-se  a nivell del sistema nerviós, central, hipotàlem, hipòfisi, ovaris i úter. Però també poden afectar al cicle, alteracions a altres òrgans i estructures que tinguin alguna relació amb les estructures citades.

De fet, en el nostre organisme, tot té relació amb tot, i tot està connectat.  Per exemple, quan hi ha un problema de tensió, adherència, o dinamisme anòmal a la pelvis, en la majoria dels casos, es veurà afectat tot el que hi passi en aquest espai.  Per això és important, abans de tractar un cas amb medicació hormonal, si és el trastorn adequat, tractar els problemes locals funcionals del espais intrapèlvics, com fem amb l’ osteopatia ginecològica , per harmonitzar els teixits, i així provocar una resposta a tots els nivells, fins hi tot hipotalàmic, per aconseguir que el cos reguli de manera fisiològica, per el seu propi compte, evitant així tractaments innecessaris. (Sempre sota la supervisió mèdica)

Consulta amb nosaltres i amb el teu ginecòleg/a, potser coneix la nostra feina. Segurament arreglarem més coses de les que t’imagines. Deixa’t tractar.

ciclo menstrual

Les amenorrees es poden classificar segons la causa:

– Anomalies genètiques i morfològiques de l’ aparell genital:

Hi ha varies, i son de la competència mèdica, però ens podem trobar malformacions dels òrgans genitals com per exemple de la vagina (Agenèsia total o parcial de la vagina,)  , el tancament del himen que no deixa evacuar la menstruació (Imperforació de l’ himen)…i moltes altres alteracions.

*(Però totes aquestes anomalies d’ origen genètic i morfològic, no formen part de la nostre intervenció com a osteòpates, son purament d’ indicació mèdica ginecològica, almenys per el diagnòstic i tractament. Però si un cop detectades i tractades, la pacient segueix amb problemes de molèsties o regulació , seguint i paral·lels al tractament mèdic, podem intervenir per harmonitzar estructures internes i estructurals, que ajudin al bon funcionament general de tota l’ estructura del pacient.)

Amenorrees d’origen uterí:  

Son amenorrees secundaries, causades per la destrucció de l’ endometri. Que pot ser per radiacions (raig X, radioteràpia..), legrats excessius o enèrgics, cauteritzacions ( tècnica en la qual es crema el teixit ) o infeccions.

Aquests processos, a vegades causen adherències que poden ser totals o parcials entre les parets uterines (com en el sde de Asherman). En les infeccions també es poden crear adherències però no son molt habituals.

També es pot produir un tancament total o parcial del coll uterí, la part més distal, provocant així una amenorrea secundaria. Per causa d’ una conització, amputació o cauterització del coll uterí.

En aquest tipus d’ anomalies, jo recomanaria sempre visitar-nos amb osteopatia ginecològica. Podem ser de gran ajuda.

Sempre que hi hagi una intervenció quirúrgica intrapèlvica, després del temps posterior pautat per el ginecòleg, cal fer una re-harmonització interna dels teixits, per tractar petites adherències que a la llarga poden ocasionar problemes.

Amenorrees d’origen ovàric:

Es dona per la insuficiència ovàrica primària o per fallo ovàric. Normalment la insuficiència es dona de manera fisiològica en el que anomenem la premenopausa i menopausa. Però quan és precoç es quan ho considerem anomalia, que seria abans dels 40 anys, tot i que en aquest límit hi ha discrepàncies.

En el període premenopàusic es donaria la oligomenorrea, que son les regles molt llargues. Tot això va acompanyat de sufocacions, sudoració, parestèsies…que tot s’ anomena menopausa precoç. I tot seguit ve la menopausa, on hi ha un amenorrea, que és l’ absència de regla.

Els nivells hormonals en aquest període es caracteritzen per un dèficit d’ estrògens i un augment de gonadotropines.

Quan tot això passa abans dels 40, no se sap ben bé les causes moltes vegades, però podem dir que es donen en dones amb nivells de gonadotropines alts, amb dones amb problemes autoimmunològics, alteracions cromosòmiques, genètiques …

I hi ha vegades que aquestes amenorrees d’ origen ovàric es donen per causa d’ actes mèdics, com: ovariectomies, radioteràpia i quimioteràpia ( que si la radiació no ha sigut suficient, pot tornar a venir la regla).

També pot donar-se en infeccions, alteracions d’ origen metabòlic, d’ origen familiar ( igual que les nostres mares precoçment, sense patologia o anomalia evident) o per causa desconeguda.

Certs tumors del ovari també poden provocar amenorrees.

Els ovaris poliquístics també poden donar desajustos i amenorrees secundaries. Igual que alguns quites ovàrics.

Amenorrees d’origen hipofisiari i hipotalàmic:

Les hipofisiàries son degudes a tumors hipofisiaris benignes, els malignes no acostumen a donar amenorrees. Els més freqüents son els adenomes hipofisiaris.

També donen amenorrees alteracions congènites a nivell hipofisiari.

I les hipotalàmiques son amenorrees que estan relacionades amb la secreció de GnRH, l’ hormona hipotalàmica que allibera gonadotropina per l’ hipotàlam.

Son aquelles que per exclusió es perd la regla després d’ estimulacions amb estrògens i gestògens, i que cursen amb nivells de gonadotropines normals o baixos i prolactina normals.

També es donen d’ origen congènit ,  i  poden causar el dèficit de secreció de GnRH.

Al nostre equip tenim especialistes mèdics en endocrinologia que t’ ajudaran a anivellar i controlar els desajustos hormonals, ajudant a regular tant cicles con trastorns que son causa de desequilibris hormonals.

Destaquem també aquelles causades per trastorns psíquics, que poden produir amenorrees primàries o secundaries , causades per situacions d’ estres i ambientals desfavorables, angoixa, problemes tensionals, econòmics, sexuals… tot pot provocar alteracions en el cicle. Però son de bon pronòstic, ja que la majoria remeten al desaparèixer el problema. I tot es degut a la secreció d’ una hormona anomenada corticotropina (CRH) que inhibeix la secreció de la gonadotropina.

La desnutrició també pot ser la causa d’ una amenorrea. Quan es perd més d’ un 15% del pes corporal i de manera ràpida, pot produir amenorrea primària o secundaria, i casi sempre precedida per oligomenorrea (cicles molt llargs). Amb un descens de les gonadotropines i nivells baixos d’ estrògens.

En l’ anorèxia nerviosa, on la pèrdua de pes és superior al 25%, també es dona.

Com també poden afectar-se dones que tenen problemes de nutrició degut a trastorns digestius i d’ absorció. De fet un 40% de les pacients celíaques es veuen afectades per desajustos en el cicle menstrual, avortaments de repetició i fins hi tot esterilitat.

I també a l’ altre extrem: l’ obesitat, que també es veuen alterades aquestes hormones.

En l’ exercici físic intens també es pot provocar amenorrees, per el descens de les gonadotropines i l’ augment de prolactina, hormona del creixement, testosterona, … en sang.

Amenorrees d’ origen suprarenal i tiroide:

Aquestes poden afectar als nivells hormonals, ja siguin per origen neoplàsic, patològic o alteracions locals.

Diagnòstic de les amenorrees:

Com veiem el diagnòstic d’ una amenorrea és difícil, degut a que la causa pot estar a diverses de localitzacions: úter, ovari, hipòfisi, suprarenal o tiroides. Com també causes psíquica, patològica…

Així que serà necessari, per part del ginecòleg, una bona anamnesi, una exploració general complerta, una exploració ginecològica i exploracions complementaries com analítiques amb valors hormonals segons la sospita clínica, i estudis per la imatges si es considera necessari.

Tractament:

Els tractaments mèdics es fan modificant pautes nutricionals o socials si és necessari, però bàsicament amb anticonceptius o teràpia hormonal substitutiva especifica. I quan cal, amb cirurgia. Depèn de cada cas.

Amb osteopatia ginecològica tractem els teixits i òrgans de la pelvis menor, i les relacions entre ells, modificant i millorant el dinamisme, i causant una resposta a nivell central.

El tractament és a nivell intern, tant via vaginal com rectal, amb tècniques de desenrotllament i escolta suaus. Accedint  als òrgans i estructures de la pelvis menor: úter, ovaris, trompes, bufeta, recte, làmines…

També treballem externament, manipulant i dinamitzant l’ estructura, tant a nivell articular, muscular, fascial, visceral i cranial.

El tractament que fem sempre és integral, per millorar l’ estat general de tot l’organisme, no sols ginecològic.

Bibliografía: Ginecología, J. González Merlo, E y J González Bosquet. Elsevier Masson.


Si estàs interessat / a , contacta amb nosaltres per reservar la teva hora.

Osteo9 cuidem de tu.

Autores
Clara Nebot - Fisioterapeuta i OsteòpataFisioterapeuta i Osteòpata
  Si t’ha agradat aquest article, et convidem a que ho comparteixis en las tevas xarxes socials favorites. Ho agraïm sempre!
  SHARE IT:

  Deixa un comentari

  Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.